Materiaalia ja linkkejä valmennukseen

Toiminnan suunnittelu

Kauden ja harjoittelun suunnittelu

Huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen takaavat laadun. Rangersissa jokainen joukkue
suunnittelee kautensa kausisuunnitelmalla, harjoitusjakson jaksosuunnitelmalla ja yksittäisen
harjoituksen joko seuran harjoituspankissa tai käsin. Suunnittelu etenee isosta kuvasta
yksittäiseen tapahtumaan. Seuran valmennuspäälliköltä saa apuja kauden/jaksojen ja
harjoitusten suunnitteluun.

Kausisuunnitelma

Kausisuunnitelma on koko kauden kattava suunnitelma, jossa on huomioitu koko kauden
erilaiset harjoitusjaksot, tapahtumat, tavoitteet, sekä lajin ja fyysisen harjoittelun
pääpainopisteet. Alustava kausisuunnitelma tehdään jo ennen kun harjoittelu aloitetaan
keväällä ja sitä muokataan jatkuvasti matkan varrella tarpeen mukaan.

Harjoitussuunnitelma

Harjoitussuunnitelma on yksityiskohtaisempi viikko-ohjelma. Se tehdään yleensä kerrallaan
yhdeksi harjoitusjaksoksi (PK1, PK2, KVK, KK…). Sillä pyritään ohjelmoimaan viikkotasolla
joukkueen harjoittelu tarkoituksenmukaiseksi aina kauden vaiheen mukaan.
Harjoitussuunnitelman tärkein tehtävä on luoda joukkueelle yksityiskohtainen aikataulu sekä
huolehtia harjoitusten suunnitelmallisesta rasitustasosta.

Yksittäisen harjoituksen suunnitelma

Jokainen harjoitus tulee suunnitella etukäteen. Seuran valmennuspäälliköltä saa ideoita
harjoituksiksi. Yksittäisen treenin suunnitelmia on monenmuotoisia ja sen sisältö riippuu toki
harjoituksen luonteesta. Taktisessa harjoitussuunnitelmassa on todennäköisesti valmiiksi
piirrettyjä kuvioita, joita on tarkoitus harjoitella, fyysisessä harjoituksessa sitten liikkeitä,
toistojen määriä, taukojen pituuksia, tehoja jne.